Korttop
print  sitemap

Velkommen til hrks.dk

HRKS er kortsamarbejdet i Region Hovedstaden.

 

Hrks.dk er et arbejdsredskab til brug i HRKS-kommunernes kort- og GIS arbejde, men også et sted hvor andre interesserede kan læse om HRKS-kommunernes fælles tiltag på geodataområdet, herunder  

 

HRKS er organiseret under KTC kreds 1, der er geografisk sammenfaldende med Region Hovedstaden. I praksis udgør 7 direktører fra KTC kreds 1 KSU, KortSamarbejdsUdvalget, der udstikker de overordnede retningslinier for arbejdet i HRKS.

 

HRKS har et sekretariat med én projektkoordinator, der fungerer som katalysator for de fælleskommunale projekter i HRKS. Der er yderligere nedsat en gruppe med kommunale GIS koordinatorer, som projektkoordinatoren kan sparre med til dagligt.